Home Site Map Geography History Games
Enquiries
Landscapes Fauna Flora Mushrooms
Unusual Latest pages News Links Documents Facebook

Geschiedenis en beheer

Le platier De Platier d'Oye is een natuurlijke polder.
In de 18de eeuw vormden zich zand banken ter hoogte van de Taafdijk. De bouw van de dijk in 1925 heeft aldus belet dat de zee verder doordrong voorbij deze zandbanken.
De platier d'Oye is nu een geheel van blanke duinen (stuifduin), mosduinen en met struikgewas begroeid duin (duinstruweel).
Tijdens de tweede wereldoorlog bouwden de Duitsers een reeks bunkers aan de zeedijk : de fameuze "mur de l'Atlantique" voorzien van een anti-tankmuur. De "tour penchée" is een simulatie van een kerktoren.

In 1970 ontstaat een project om op de Platier d'Oye 1000 huizen te bouwen. Het bleef echter beperkt tot 150 woningen : het huidige "les Ecardines".

Vanaf 1979 werden de terreinen verworven door de "Conservatoire du Littoral", een openbare instelling die gevoelige ruimtes langs de France kusten en de oevers van de meren beschermt.

De organisatie "EDEN 62" beheert het gebied dat sedert 1987 natuurreservaat is geworden. Twee natuurwachters zorgen voor bewaking en onderhoud van het gebied.