Home Site Map Geography History Games
Enquiries
Landscapes Fauna Flora Mushrooms
Unusual Latest pages News Links Documents Facebook

De erosie van de zeebermduinen

The beach Rijen palen werden op het strand geplant. Vlak voor "Les Ecardines" moeten deze de erosie van de zeebermduinen imperken. De palenrijen breken de kracht van de golven en zorgen voor zondafzetting.

Door verregaande erosie in de laatste jaren bevinden zich enkele bunkers nu op het strand.
De palenrijen in de baai van l'Abri Côtier (hier « bouchots » geheten) hebben een andere functie : mosselkwekerij (moules de bouchot).

Langs de vloedlijn

Razors shellHier vind je heel wat schelpen, zowel tweekleppigen (kokkel, de mantelschelp, het zaagje) als koppotigen (de wulk, de tepelhoorn en het weriteltropje).
Vaak tref je ook het inwendige rugschild van de zeekat aan (zeeschuim), het eikapsel van de wulk of eieren van rog en hondshaai.

Highland cattle en Schotse pony's

poniesSedert 1987 begrazen Schotse hooglandrunderen en pony's de vochtige weilanden. Zij houden de grassen kort. Dit zorgt voor een grotere plantenrijkdom en bevordert het nestelen van de kuifleeuwerik.
Het reservaat van de Platier d'Oye is verbroederd met twee andere Europese reservaten : het Zwanenwater in Nederland ter noorden van Amsterdam en Titchwell in Groot-Brittannië in het graafschap Norfolk.
Contacter werden gelgd tussen de natuurgidsen van Oye-Plage en twee gemeenten uit Kent (UK) : Capel le Ferre (ook officieel verbroederd met Oye-Plage) en Sandwich Bay met zijn bijzondere natuurgebieden.
De vereniging van natuurgidsen van Oye-Plage bestaat sedert 1984. Aen het geïnteresseerde publiek stelt zij geleide bezoeken voor zowel in de Platier d'Oye als in de andere natuurgebieden van de streek.
Ook de strandreiniging op het eerste weekend van de lente is een organisatie van haar hand.